"SVARA" - Šiaurės Indijos klasikinės muzikos ansamblis.Šis kolektyvas pirmas pradėjo groti Lietuvoje klasikine indiškos muzikos tradicija.

1983 Anatolijus Lomonosovas - ansamblio solistas, grojantis sitaru, pirmą kartą koncertavo kartu su Rygos klasikinės indiškos muzikos ansambliu Vilniaus Meno darbuotojų rūmuose. A. Lomonosovas sukūrė savo ansamblį Vilniuje kartu su R.Kamičaičiu (tabla) ir V. Zaikinu (tampūra), dalyvavo džiazroko ansamblių, vadovaujamų V. Belinovo ir V. Bakradzės, koncertuose, grojo Rygos ir Vilniaus džiazo festivaliuose, Maskvos Tautų draugystės rūmuose, Maskvos konservatorijoje.

1984 Pirmas oficialus solinis koncertas lapkritį Vilniaus Kompizitorių sąjungos namuose. Ansamblis tampa Lietuvos-Indijos draugystės draugijos nariu, todėl nuo 1985 gali koncertuoti nuo Vilniaus Grąžtų gamyklos - draugijos narės.

1986 Anatolijus Lomonosovas - muzikos autorius ar atlikėjas Vilniaus Jaunimo teatro spektakliuose, organizuoja koncertus su vokalistu iš Dakos Abdula Al Sidiku, grojo Maskvoje, Leningrade, Taline, Rygoje ir t.t. A. Lomonosovas tampa muzikinės komisijos nariu Maskvoje, kuri veikė prie TSRS-Indijos draugijos, lankė užsiėmimus Maskvos konservatorijoje, neeuropinės muzikos katedroje, vadovaujamoje prof. Dž. Michailovo. Birželį grojo Maskvoje koncerte, specialiai organizuotame žymiausiam sitaristui Ravi Šankarui. Ansamblyje pradeda groti tampūra J.Adlytė. A.Lomonosovas ima pamokas pas sitaristę A. Kulkarni, (Kartik Kumaro mokinę) Maskvoje.

1987 Anatolijus Lomonosovas dirba Indijos festivalyje TSRS, kuris trūko visus metus. Susitinka savo mokytoją Ustad Imrat Khaną,vieną žymiausių pasaulio meistrų (sitaras, surbaharas),(Etawah gharana-savo vyresniojo brolio Ustad Vilajat Khano ir dėdės Ustad Vahid Khano mokinys). 3 mėnesių gastrolių metu (21 koncertas) A. Lomonosovas akomponavo jam, įskaitant Čaikovskio ir Kremliaus rūmų sales.
1988-1989 dalyvauja Maskvos konservatorijoje tarptautiniame muzikos kritikų simpoziume "Indijos klasikinė muzika"; muzikos atlikėjas ir bendraautorius A. Puipos filmui "Bilietas į Tadž Mahalą". Ansamblyje tabla pradeda groti V. Šapoka. Organizuojami koncertai Lietuvoje su Š. Sen Gupta (tabla) ir katchak stiliaus šokėja S. Ghoš. Muzikos-poezijos spektakliai su Šiaulių teatro aktore E. Leonavičiūte.

1990 V. Šapoka išvažiuoja tobulintis į Indiją pas savo mokytoją D.K. Čakraborti. Ansamblis dažnai koncertuoja su Ancupovu (sarodas) iš Rygos.

1991 Anatolijus Lomonosovas gauna AL Fondo stipendiją ir apie pusę metų tobulinasi Kalkutoje pas savo mokytoją Ustad Imrat Khaną. Kartu dalyvauja mokytojo ir jo sūnaus soliniuose koncertuose, televizijos programose, pats vienas groja solinius koncertus Gorky Sadan ir Ramakrishna Mission su D. Basak (tabla). Į ansamblį ateina V. Logvinovas (tabla), grojantis iki dabar. Ansamblis koncertuoja Kompozitorių sąjungoje kartu su rygiečiu R. Šankaro mokiniu A.Popovu (sitaras).

1992-1994 Pradedami pirmi duetai "Jugalbandi" su sorodistu S. Ancupovu (Amjad Ali Khano mokinys) Rygoje, Reformatų bažnyčioje ir kt.

Vyksta įrašai Rygos radijuje, Lietuvos radijuje ir Lietuvos televizijoje. Dalyvavimas ir muzika režisieriaus A. Maciulevičiaus filme apie Vilių Orvydą "Akmenoris". Akustinės muzikos festivalis Kaune "Naktinės spalvos".

1995 Išleista pirma audiokasetė "Indijos muzikoje" (A&E). Koncertai Rygoje su S. Ancupovu ir V. Muktupavels Reformatų bažnyčioje ir Vagnero salėje. Youtube video:Part 1, Part 2.

MasterKlas Rygos konservatorijoje su vienu geriausiu Indijos muzikantų Fazal Qareshi (tabla).Video:Ahir Bhairav.

1996 Išleidžiama antra audiokasetė "Svara - spindinti savaime/Indijos muzikoje 2" (BMK). Čia pirmą kartą įrašyta, kartu su klasikinėmis ragomis ir kompozicija, apjungianti lietuvišką folklorą su indiška klasika. Dž. Michailovo atminimui skirti koncertai Kaune ir Vilniuje su S. Ancupovu (Ryga). Ansamblyje pradeda groti E. Velička (smuikas). Tarptautinis folk festivalis ‘Griežynė'96" Vilniuje. Paranormalios muzikos festivalis "Sumirimas" Kaune.

1997 Anatolijus Lomonosovas gauna antrą AL Fondo stipendiją ir asmeninį Svami Lokešvarananda (Filosofijos institutas Kalkutoje) kvietimą pasitobulinti pas savo mokytoją Ustad Imrat Khaną. Dalyvavo 12-koje mokytojo koncertų ir TV laidose su tokiais meistrais kaip Anindo Chatterjee ir Kumar Bose (tabla), įvyko solinis koncertas su Shri Rudra Narayan Kalyani (tabla). Įrašai į Latvijos radijo fondą, LTV. Bendras koncertas Rygoje ir Vilniuje su šokėju Arnis Selindž. Orasmenų sintezės festivalis - 97 (Šiauliai). Įrašyta programa "Ta'lim" su folkloristu, kantristu Algirdu Klova. Grupė pakviesta bendradarbiauti su įrašų firma "Surija Sound" (Lenkija-Italija). Liepos pabaigoje "Svara" dalyvavo tarptautiniame folk festivalyje Krotoszyn-97 (Lenkija).

1998 Išleista trečia "Indijos muzikoje" serijos kasetė - "Ta'lim", kurioje grupei talkino žinomas folkloristas Eirimas Velička. 1998 pabaigoje A. Lomonosovas kartu su Vytauto Labučio trio paruošė originalią Indijos muzikos ir modalinio džiazo sintezės programą.

1999 Tarpatautiniame festivalyje "Naujasis Baltijos šokis '99" A. Lomonosovas pristatė projektą su Arkadijumi Gotesmanu (mušamieji) ir šokėju Arniu Silinčiu iš Latvijos. "Svara" koncertavo Azijos ir Ramiojo vandenyno tautų muziejuje Varšuvoje (Lenkija), Anatolijus Lomonosovas grojo duetu su vienu žymiausių pasaulyje tabla muzikantų Anindo Chaterjee Rygos filharmonijos salėje .Video:PuriyaKalyan-part1 ,PuriyaKalyan-part2, A.Chaterjee tabla solo: part-1 , Tabla solo: part-2 . "Svara" koncertavo drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Kauno ir Vilniaus filharmonijose.

2000 Vokietijos kultūros atašė rezidencijoje įvyko naujos World Jazz Fusion programos "AnatoAli" premjera, įgyvendinta kartu su Arkadijumi Gotesmanu (mušamieji) ir Leonidu Šinkarenko (kontrabosas). 2000 spalio 18, talkinant Vitalijui Logvonovui (tabla), ši programa buvo pristatyta autorinio koncerto Vilniaus Rusų dramos teatre metu. Vitalijus Logvinovas 1999 rudenį tapo tablisto Anindo Chaterjee mokiniu.

2001 Anatolijus Lomonosovas ir Arkadijus Gotesmanas grojo prestižiniame Sergejaus Kuriochino atminimo festivalyje SKIF-5 Sankt Peterburge. Gegužės 14-19 "Svara" dalyvavo Tartu Vanamusika (senosios muzikos) festivalyje, kur atliko dvi programas - su E. Velička (smuikas, kanklės,vokalas) ir A. Triumpel (tabla) iš Rygos bei su Vasi Ahmed Khan (tabla) iš Indijos. Be to, Anatolijus Lomonosovas pritarė tampuru Indijos meistrams Mustafa Raza (vichitra vina) ir Vasi Ahmed Khan (tabla). 2001 liepos 7 "Svara" grojo kultiniame KurKliošo festivalyje Kurkliuose.
I
šleistas pirmas Svaros kompaktinis diskas "Journey To..." (KuKū Records) pristatantis grupės eksperimentus jungiant tradicinę Indijos muziką su Lietuvos folkloru ir modaliniu džiazu. Albumą padėjo įrašyti geriausi Lietuvos folko ir džiazo muzikantai - Eirimas Velička, Algirdas Klova, Vytautas Labutis, Leonidas Šinkarenko ir Gediminas Laurinavičius.

2002 "Svara" su L. Šinkarenko dalyvavo Holistinio meno festivalyje "Oras" Šiauliuose, vėliau ši programa pristatyta Vilniaus "Jazzklube".

2003 vasario mėnesį Svara koncertavo Varšuvos Hatha jogos akademijos "Sadhu Cafe". Gegužės mėnesį A.Lomonosovas grojo kartu su garsaus sarodisto, Ustado Imrato Khano sūnaus Wajahato Khano ansambliu Vilniaus filharmonijoje, festivalio "Alternatyva" programoje. Spalio mėnesį Vilniaus "Terminalo" klube "Svara" pristatė naują programą, parengtą drauge su grupės "Happyendless" DJumi.
Lapkričio mėnesį
Anatolijus Lomonosovas restauravo ir atliko garso korekcijas dviem albumams - "Vospoi, vospoi, zhavoronocek" (archyviniai Lietuvos sentikių dainų įrašai, leidėjas - Naujosios Vilnios laisvalaikio centras) bei Audriaus Povilaičio ir Veronikos Vitaitės 1969-1976 fortepijoninės muzikos įrašai (leidėjas - "Sutaras").Tartu Universiteto fonoteka(Estija) priėmė 20 restaurotos darbus A.Lomonosovo(archivinė Indiška klasikinė muzika).Straipsnis apie A.Lomonosovą įtrauktas į Lietuvos Muzikos enciklopedijos 2 tomą.

2004 Svara dalyvavo tarptautiniame festivalyje "Indiška naktis" Rygoje. Birželio 21 Rygos filharmonijoje koncertavo geriausi Baltijos šalių Indijos klasikinės muzikos atlikėjai bei žinomi muzikantai iš Indijos. Rugsejo 4 grupė prestatė naują programą džiazo, bliuzo ir world music festivalyje  "Jumbo" Vilniuje.

2005 Sausio 29 "Svara" grojo Rygoje, Vagnero salėje su S.Ancupovu (sarodas), ir 30 sausio Latvijos dramos teatre pristatė projektą
su šokėju Arniu Silinčiu . Nuo vasario m. ansamblyje Svara pradėjo groti du jauni tablaistai:Bernardas Janauskas ir Jegoras Ovčinikovas. Birželio 19 A.Lomonosovas grojo(bass tampura) su Wajahat Khano(sarod) Trio Kaune (X Pažaislio Muzikos Festivalis),
ir birželio 21 Vilniuas filharmonijoje (Vilniaus Festivalis 2005)
2006 rugpjūčio 9 ansamblis dalyvavo Druskininkuose- Čiurlionio festivalyje.
2006 gruodžio 17 Rygoje (Narajana galerijoje) Anatolijius Lomonosovas(sitaras),Rytis Kamičaitis (tabla) ,Sergej Ancupov(sarodas)
grojo Ustad Sahid Parwezui .
2007
kovo 27 -specialus koncertas Indijos užsienio reikalų ministrui Anand Sharmui.Riga- "Laviešu Briedribas nama".
Lapkričio 27-28 d. dalyvavimas oganizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio "Vilniaus Orientas-2007"
2008 Dalyvavimas: Birželio 12-Vilniaus rotušėje,birželio 22- "Sostinės dienos" Muzikos ir teatro muziejuje programa su šokėju Arniu Silinčiu,
liepos 16- "Tomo Mano festivalis" su Žaneta Svobonaite-dafas, Rugsėjo 9- festivalis "Baltijos garsai"
rugsėjo 22 -"Regeneratorius-08", lapkričio 20-22 d. dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio "SurSadhana-2008".
2009 Koncertas Rygoje, Dailės Akademijoje(2009.08.14) su V.Logvinovu,A.Adlytė.
2009.09.20 Vilniaus "Hollytherapy centre" su V.Logvinovu,2009.11.15 su R.Kamičaičiu ir Mindaugu-tabla.
2010 - Talim.
2011 - Koncertai muzikos mokykloje "Sarasvati" ( Ryga).Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio "SurSadhana 2011" .
2012- Sausio 26 d. Sarasvati Pudža muzikos mokykloje "Sarasvati" (Ryga). Balandžio 5 koncertas Klaipedos "Muzikiniame Teatre".
Balandžio 19- "Ustad Amjat Ali Khano dienos"-koncertas muzikos mokykloje "Sarasvati" (Ryga) su E.Samersovs -tabla.
Birželo 2 d. Vinlius- Ramiojo vandenyno ir Azijos šalių virtuvių festivalio uždarymas. 26 rugpjūčio-koncertas Maskvoje.Žurnalistų
namuose.Lapkričio 14-dalyvavimas festivalyje "Meditacija Skana" Rygos filharmonijoje su tablaistu Jagannath (video:raag Abhogi).
Lapkričio17 - festivalis ''SurSadhana-2012"- dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje su tablaistu Eduardu Samersovu
ir dhrupado dainininku Ashish Sankrityayanu.( raag Bageshree) .
2013 - Liepos 5 d. Koncertas Jurmalos teatre (Latvija). Spalio 19 d. koncertas "Audio gourmet" parodoje su E.Samersovu.
Lapkričio 9 d.-10 d.Festivalis "SurSadhana 2013"- dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje su Irina Kushelevič,
ir tablaistu Sanju Sahaju.
Gruodžio 7 d. koncertas " Įkvėpk muzikos šedevrus !" Piano.lt salėje su tablaistu Jagannathu. video :
Projekto svečias Vytis Nivinskas-kontrabosas. Abhogi , Tabla solo , PuriyaDhanashree .
2014- Birželio 6 d. Vinlius- Festivalis "Azijos šalių dienos ".Koncertas Rotušės aikštėje .
Rugsėjo 26d.-28d. Riga. Sufijos muzikos festivalis. Vilnius,Lapkričio 15 "Mama Jazz" festivalis-grojimas su Vladimiro Tarasovo
"Lithuanian Art Orchesrta" .Lapkričio 21-29 d. Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio "SurSadhana 2014"
2015- Rugsėjo 14 d. reklaminis koncertas Rygoje : " Ustad Amjad Ali Khan & sons in Riga ".
Lapkričio 5d. - 7 d. Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio " SurSadhana 2015"
2016 - Lapkričio 9 d. - 12 d. Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio " SurSadhana 2016"
2017 - Lapkričio 8 d. - 11 d. Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio "SurSadhana 2017"
2018 - Lapkričio 7d. - 11 d. Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje programoje festivalio ''SurSadhana 2018 ''
2019 - Balandžio 29. VU.Dalyvavimas organizacijoje ir programoje dharupado koncerte: Pandit Ritwik Sanyal ir Federico Sanesi.
06.20 ir 09.12 koncetai iš ciklo "Muzika Tyloje" T.Vernclovų muziejuje. Lapkričio 7d. - 11 d. Dalyvavimas organizacijoje ir muzikinėje
programoje festivalio ''SurSadhana 2019''. 28.11 .''White Piano hall" koncertas su Federico Sanesi. part-1 , part-2 .
2020 - Pirmas pasirodymas po karantino : Kernavė,11.07. " Muzika Tyloje" . Tabla solo: Alap ir lahara - raag Bageshree.
06.08. Vilnius, Koncertas High End salone "Muzikos Magija'' . raag Puriya dhanashree. Rugsejo 7 d.- koncertas tarptautinėje stovykloje "Human Zoo Lithuania 2020".
2021 -Birželio 3 - High End salonas "Muzikos magija" .Liepos 17-festivalis "Isla to Isla",liepos 31 "Muzika Tyloje"- Kernavė. Bageshree lahara su Tomu Drunga-tabla. Rugsėjo 5 d. solo koncertas festivalije " Escape Human Zoo 2021" 2022-Birželio 11d. "Muzika Tyloje" T.Vernclovų muziejuje. Liepos 8d. Rygoje "Meditativinės muzikos festivalis" . Lapkričio 26 d. Vilniaus Uneversiteto teatro salė koncertas iš serijos ''Muzika Tylojė" .Raag Darbari su Tomu Drunga. 2023 Geguzės 6d. Vilniaus Mokytojų namai.Koncertas Pt.Sugato Bhaduri-mandolina. Raag Shiva Rajani , Nand Kauns .  Rugsėjo 12 d. Vilniuje A. Mickevičiaus bibliotekoje Indijos klasikinės muzikos klubas pristato koncertą, “ Indijos klasika: Dhrupad”. Profesorius Ritvikas Sanyalas-vokalas ir pakhavadžas- Parminderis Singh Bhamra. Tampura: Simona Chalikovaitė ir Anatolijus Lomonosovas